Nápisy na krytých vozech k.k.St.B. okolo roku 1905
poslední aktualizace 28.3.1999
První zastavení u popisů nákladních vozů budu věnovat dokumentaci k popisu krytých vozů k.k.österreichische Staatsbahnen v letech 1905 - 1910. Mimo fotografie dokumentující skutečný stav vozu v daném časovém období je důležitým podkladem pro zhotovení kvalitního popisu vozu i výkresová dokumentace vlastního popisu (pokud je k dispozici). Pro popis vozů byly stejně jak pro jiné podstatné parametry vozidel vydávány "normálie" - výkresy definující podobu těchto dílů, zařízení, vozidel a taky popisů. Konkrétně k tomuto popisu je použit  výkres - Wagen Normalien Blatt XXVIa, schválený ve Vídní v únoru 1906.
U většiny nápisů jsou uvedeny odkazy na detailní výkresy značky, typů písma....
Seznam nápisů na krytém voze řady Gg
Na levé straně bočnice a podélníku:
 • vlastník vozidla - k.k.St.B., Nordoestliche Linie
 • řada vozidla - Gg + inventární číslo
 • pole pro přechodky a staniční nálepky
 • ložná plocha
 • rozvor s údajem způsobu uložení náprav
 • litá tabulka s údaji o váze a nosnosti
 • litá tabulka vlastníka
 • označení soukromé, lokální dráhy
 • inventární číslo
 • značka SZ pro vozy vhodné k zařazení do rychlíků

Popis_kkstb_4.gif (24144 bytes)

Uprostřed vozidla na dveřích a podélníku :
 • pro 00 mužů a 0 koňů (tento nápis obdrželi všechny vozy vhodné pro tuto přepravu, speciální vozy pro přepravu koní měly údaj - pro 0 koňů, vozy sanitární pouze pro 00 mužů, jak je asi všem zřejmé hlavní účel těchto údajů byl pro vojenské přepravy)
 • případně další nápis k určení použití vozu
 • litá tabulka výrobce vozu
 • vyražené inventární číslo na podélníků

Popis_kkstb_3.gif (29004 bytes)

Na pravé straně bočnice a podélníku :
 • značka nosnosti vozu
 • tabulka pro údaje o domazávání (u vozů s 2 měsíční domazávací lhůtou jsou údaje psány bílou barvou, nad 2 měsíce barvou červenou)
 • revizní data  - údaje o provedené poslední opravě vozu v dílnách
 • označení ředitelství k.k.St.B.

Popis_kkstb_2.gif (19114 bytes)

Na čele vozu :
 • značka nosnosti vozu - trojúhelník pro nosnost 12,5 tun, půlkruh 15 tun a obdélník 20 tun. Pole je bílé a číslice a orámování je černé
 • označení udržovacích dílen

Popis_kkstb_1.gif (14936 bytes)

Veškeré popisy na voze byly provedeny bílou olejovou barvou.