Úprava modelů na verzi ČSD - část 3
poslední aktualizace 25.2.2007

Po čase se opět vracíme k úpravám modelů pro provoz zejména na modulových kolejištích (zde modely připravované pro klubový provoz OstraMo), kde je je nutno každému vozu přidělt originální číslo vozu, ale zároveň jako inspirace pro všechny, kteří chtějí získat dostatek modelů vozů v provedení ČSD, případně ČD pro provoz na svých kolejištích.
Zároveň zde mám porovnání popisu modelu vozu Gkks/Zt firmy Kleinmodellbahn (tovární popis odpovídající stavu ČSD - 80. léta) s nově zhotoveným popisem vozu v 70. letech minulého století, který se liší jak intervalem vozu, tak řadovým označením dle UIC. Tento model je zároveň doplněn o označení vozu k přepravě znečišťujících substrátů a k možnosti vystrojení vozu přepravními pomůckami.Tyto rozdíly zároveň dokumentují jak ošidné může být označování provedení modelu ve IV epoše.

Vůz Gkks (Kleinmodellbahn) v továrním popisu z let 80.
A ten stejný vůz, přestříkaný s popisem odpovídajícím 70. letům s řadovým označením Gls/Zt, doplněným popisem na rohových sloupcích - označení brzdy, kompletní popis na rám vozu - správné označení brzdy - DAKO (na továrním popisu Knorr), vůz je doplněn dvojkolím s profilem RP25. Chybí dokončit nátěr přestavovčů brzdy, stejný vůz bude udělán i s popisem pro 60. léta a brzdou Božič.
Vůz Rt (Kleinmodellbahn) s popisem 70. léta ČSD (přestříknutý a nový popis), kompletní popis na rámu vozu.
Vůz Pa (Kleinmodellbahn) z dodávek UNRRA pro ČSD, vozy byly v provozu do 70. let. Vůz převázán na dvojkolí s profilem RP25 - tj. s okolky vysokými 0,6 mm.
Vůz Zr (Kleinmodellbahn), přestřik a nový popis odpovídající 60. létum , kompletní popis na rámu vozu, označení brzdy na rohových sloupcích, vůz převázán na dvojkolí s profilem RP25, stejný vůz lze popsat i s dvanáctimístným číslem v provedení 70. let.
Rozpracovaná úprava vozu Vtr (Vacek) s popisem pro začátek 70. let, označení brzdy na rohových sloupcích, označení odnímatelných součástí vozu na středních klapkách, kompletní popis na rámu vozu.
Úprava vozu Vte (ROCO s plošinou) na vůz s budkou, přestříknutý a doplněný popisem odpovídajícím 70. rokům, rohové sloupky s označením druhu brzdy, kompletní popis na rámu vozu, označení kroužkové pružiny v náraznících, vůz v parku vozů OPW, na čelnicích označen skupinou vozu a opravující dílnou.
Lokomotiva T444.1 z leptu DK-model, s kompletním popisem
Üprava kořistní parní lokomotivy na řadu 312.8
Pro milovníky epochy V - úprava modelu Rils ČD na provedení druhé série typ 9-212.6, která je charakteristická nápisem ČD Cargo na plachtě vozu
Na závěr ještě jeden námět - označení vozu pro modelová setkání - rozlišení majitele. Zde obtisk se zkratkou - jednoznačně a jednoduše identifikující majitele, náhrada např. těžkopádných barevných proužků.