Pojezd dvounápravových nákladních vozů
poslední aktualizace 15.5.1999
Zahájení provozu na vysokorychlostních tratích ve Francii a v Německu pro osobní dopravu znamenal i tlak na konstrukční řešení pojezdu nákladních vozů pro využití těchto tratí  zejména v nočních hodinách k provozu rychlých nákladní vlaků. Cíl byl stanoven - získat technické řešení nákladních vozů pro rychlost vmax=160 km/h.
Jedním z problémů, se kterými se bylo nutno vypořádat, jsou příčné síly mezi kolem a kolejnicí, vznikající sinusovým pohybem kola po kolejnici. Vůle mezi příložkami rozsoch a ložiskovou skříní pro radiální postavení dvojkolí v oblouku se sinusovým pohybem dvojkolí, způsobuje při rychlostech nad 100 km/h velké vodící síly mezi kolem a kolejnicí a její kmitání. Pro snížení těchto sil bylo navrženo u DB již koncem osmdesátých let řešení s tlumením těchto podélných sil hydraulickým a třecím tlumičem. Tato řešení byla porovnávána na vozech Hbis při rychlostech 140 km/h. Průběhy sil při této rychlosti jsou na spodním obrázku pro netlumené vedení dvojkolí a tlumené uvedenými způsoby. Vůz Hbis je vybaven klasickou špalíkovou brzdou.
V současnosti použila Vagónka Studémka obdobné řešení u vozů Lgnss.

tlumeni1.jpg (20677 bytes)

tlumeni2.jpg (20305 bytes)

Experimentální pojezd s hydraulickým tlumičem Experimentální pojezd s třecím tlumičem

pojezd.gif (14454 bytes)

tlumeni.gif (7843 bytes)

Průběh příčných sil mezi kolem a kolejnicí
1. netlumené vedení
2.tlumení třecím tlumičem
3. tlumení hydraulickým tlumičem
 
Pojezd s třemi brzdovými kotouči a podélným tlumením
Hbillss_y_307_celk_pohled.jpg (26072 bytes) Hbillss_y_307.jpg (27752 bytes)
Hbillss-y typ 307 DB, vozy mají vmax=160 km/h. Pohled na brzdové jednotky kotoučové brzdy.