Návěstidla ČSD, provedení podle vzoru DR
poslední aktualizace   27.12.1998
V okrajových částech republiky, které ne vždy byly pod železniční správou k.k.St.B. či ČSD, byly zavedeny do užívání i jiné zabezpečovací systémy než zabezpečovací zařízení uvedená v článku o návěstidlech ČSD v roce 1928. Do dnešních dní nám zůstaly na tratích, které byly v období druhé světové války pod správou DR, návěstidla i celé zabezpečovací zařízení podle vzoru DR - stavědla Einheit (tzv. systém pruského staničního blokování), k nim příslušná návěstidla a drátové dotahovače (u ČSD se používají napínače). Tato zabezpečovací zařízení byla nainstalována při rekonstrukcích stanic, které byly vynuceny zvyšujícím se válečným provozem - byly rovněž prodlužovány staniční koleje. V oblasti Slezska je možné ještě dnes tato stavědla a částečně návěstidla nalézt na trati Olomouc - Krnov ve stanici Brantice a na trati Ostrava Svinov - Krnov ve stanici Štítina.
Na rozdíl od rakouského staničního zabezpečovacího systému Rank u něhož jsou na řídícím přístroji závislá stavědla se u systému Einheit požívá pouze dvou stavědel, z nichž jedno je řídící - bývá umístěno ve staniční budově, která je situována k jednomu zhlaví. Obě zabezpečovací zařízení pracují na principu pevné páky a vyhovují druhé kategorie zabezpečovacích zařízení tj. závislost návěstidel na jízdní cestě a zamezení současně se vylučujících jízdních cest. Základní poloha řídících pák je u stavědla Einheit nahoře u rakouského Rank (5007) dole.
Vyhybky_Brantice3.jpg (36060 bytes)
Výhybky ovládané Enheitem na zhlaví
směr Bruntál, v pozadí vjezdové dvouramené návěstidlo
Ve stanici Štítina a Brantice se Einheitem ovládají návěstidla, výhybky - přestavníky a závorníky. Dnes již zejména ve stanici Štítina ne v plném rozsahu - u ovládání výhybek. Návěstidla podle vzoru DR mají dva základní druhy stožárů podle umístění návěstidla. Ve stanici Brantice je již na obou zhlavích po jednom návěstidlu vzoru ČSD. Vzhledem k již několik let odkládané modernizace zabezpečovacího zařízení zmiňovaných stanic doporučuji návštěvu neodkládat.
Fotografie jsou ze stanice Brantice - zhlaví směr Bruntál

750_250_Brantice.jpg (28338 bytes)

Navestidla_zhl_Brantice1.jpg (28051 bytes)

750.250 s odpoledním spěšným vlakem do Olomouce, poslední sobotní vlak, který projíždí okolo obsluhovaných návěstidel Ta stejná návěstidla o hodinu později - obsluha se v sobotu po 16. hodině nekoná - bílý kříž na návěstidle u hlavní koleje