Rekordy TGV
poslední aktualizace  28.6.1999
Rychlostní rekordy TGV navazují na předchozí snažení SNCF v oblasti vysokých rychlostí - v březnu 1955 dosáhly lokomotivy 9004 a 7107 rychlosti 331 km/h a v srpnu roku 1972 dosáhla souprava TGV001 (zde Turbine á Grande Vitesse) tedy souprava poháněna spalovací turbinou rychlosti 307 km/h. Rychlostní rekordy je nutno vidět ve světle výzkumu chování vazby kolo - kolejnice a vozidel jako celku při velmi vysokých rychlostech. Z těchto výzkumů pak i pramení "jistota" francouzského průmyslu a SNCF při budování sítě TGV, která dnes dosáhla délky přes 1300 km.                   

9004.jpg (19980 bytes)

Na snímku lokomotiva 9004 při rekordu 331 km/h
Operace TGV100
Po zkušenostech ze zkušebních jízd soupravy TGV v letech 1978 - 79 na tratích v Alsasku rychlostmi 280 - 290 km/h bylo rozhodnuto ukázat veřejnosti   rozsah  bezpečného železničního provozu při rychlostech 270 km/h a vyšších. Cílem bylo rovněž potvrdit způsobilost souprav TGV, nové trati Paříž - Lyon (TGV Sud Est) a vědecky prozkoumat neznámou oblast rychlosti železniční dopravy. Proč operace TGV100 - cílem bylo dosáhnout rychlosti 360 km/h=100 m/s.
Pro zkoušky byla určena jednotka TGV16 zkrácená na pět vložených vozů - tedy souprava délky 144 metrů a hmotnosti 307 tun. K dosažení vysokých rychlostí byly provedeny tyto úpravy - změněno ozubení na hnacích nápravách, zvětšen průměr kol z 920 na 1050 mm, zvýšeno napájecí  napětí trakčních motorů na 1300 V. Těmito úpravami bylo dosaženo výkonu
10000 kW při rychlosti 380 km/h. Bylo samozřejmě laboratorně odzkoušeno chování sběračů, nápravových ložisek, brzdění při rychlostech do 400 km/h.
Předběžné zkoušky byly naplánovány na 3. a 4. února 1981. Byly prováděny se sériovou neupravovanou soupravou TGV21 s postupným zvyšováním rychlosti do 310 km/h. Výsledkem bylo stanovení mezních hodnot zrychlení zvolených bodů podvozků na hodnotu 0,28 g ve vodorovném směru. Byly taky provedeno několik drobných úprav na zkušebním úseku. 25. února byly zahájeny zkoušky, již s jednotkou TGV16, sérií pěti jízd ve směru jih - sever postupně se zvyšující rychlostí - 310, 328, 340, 360 a 371 km/h. Počínaje třetí byl překonáván světový rekord. Odpoledne následujícího dne byly provedeny ještě dvě jízdy - první rychlostí 380 km/h - světový rekord a druhá těsně přes 360 km/h. Nižší rychlost v druhém pokusu byla způsobena nutným brzděním z 320 km/h na 160 km/h (přítomnost novináře v kolejišti) a následným rozjezdem na 360 km/h.
Je nutno doplnit, že zkušební jízdy byly prováděny na "neojetých kolejnicích" před zahájením normálního provozu na trati. Tyto podmínky nebyly pro dosahovaní vysokých rychlostí příliš příznivé. V úseku pojížděném velmi vysokou rychlostí bylo vloženo několik vyhýbek. Položená kolej byla dynamicky stabilizovaná a podbitím upravenou podbíječkou Framafer byly odstraněny i dlouhé vlny 10-20 metrů, které způsobovaly klasicky řešené podbíječky s automatickou nivelací. Tolerance nivelety kolejnice dosahovaly hodnot 3 mm na 10 metrů, 8,5 mm na délku 31 metrů v svislém směru a 4 mm na 10 metrů, 7 mm na 33 metrů v příčném směru.
tgv100.gif (18285 bytes)
Operace TGV117
V roce 1990 byly zahájeny přípravy k rychlostním zkouškám na trati TGV Atlantique, která již byla projektována pro rychlost 300 km/h. Pro rychlostní zkoušky byla vybrána jednotka TGV325, která byla pro účely zkoušek   zkrácena na pět vozů - motorové vozy 24049 a 24050 a tři vložené vozy R1, R4 a R10 v celkové délce 106,890 metru. Vozy R1 a R4 byly upraveny jako laboratoř pro sledování a vyhodnocování zkoušek. Vůz R10 byl upraven jako "novinářský". Jednotka byla připravena obdobným způsobem jako TGV16 - výchozí parametry byly vyšší - použita jednotka TGV Atlantique. 18. května 1990 v 10.06 byla dosažena v kilometru 166,8 maximální rychlost 515,3 km/h. Tato rychlost je dodnes nepřekonaným rekordem, který dokazuje použitelnost systému kolo - kolejnice až do rychlosti 500 km/h. Jen pro zajímavost ještě po 25 kilometrech dosahovala rychlost TGV325 340km/h a rozjezd z traťových  300 na 515,3 trval 42,5 km a byl dosažen na klesání do údolí řeky Loir. Výhybky v nádraží Vendome byly projety rychlostí 500 km/h.
tgv117.gif (32670 bytes)

Souprava TGV320 při průjezdu Le Mans Stanoviště strojvedoucího v rekordním 24049

Souprava TGV 325 při rekordních jízdách