Podvozky Y25 a další
poslední aktualizace  1.3.1999
Dvounápravový podvozek Y25 byl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let přijat Mezinárodní železniční unii (UIC) za standardní podvozek pro nákladní vozy. Tehdy byla zaváděna jeho varianta Y25Cs. Standardní parametry podvozku pro nákladní vozy byly stanoveny vyhláškou UIC 510-1.
U ČSD se tyto podvozky objevují nejprve u vozů nakupovaných v cizině např u vozů Kas dodávaných v letech 1974-1978 z Maďarska a u vozů Na 67 skupiny (sk.) dovážených v letech 1977-83 z Rumunska. U vozů Na 67 sk. se jedná o podvozky Y25Cs s ložiskovými skříněmi 74V a dvojkolím 409 s průměrem čepu 120 mm. Od počátku osmdesátých let se rozbíhá výroba v Československu - nejprve montáž z dovezených komponentů a po dokončení linky na výrobu podvozků ve Vagónce Poprad začínají masivní dodávky například pod vozy Uae 51, 52 a 53 sk.
Nejpoužívanějšími variantami podvozků Y25 jsou u nás provedení Y25Cs a Y25Rs (ložiskové skříně 80V a dvojkolí 428 s celistvými koly z materiálu R7T o průměru 920 mm a s čepy o průměru 130 mm) lišící se u podvozku Rs přípravou pro zabudování snímače zatížení z produkce DAKO (SL-2), větším průměrem drátu pružin a dalšími, běžným pohledem nerozeznatelnými detaily. Všechny pouzdra a čepy použité na brzdě jsou od provedení Rs kalené a spolu s koncepcí podvozku přinášejí proti starším podvozkům 26-2.8 snížení množství údržbářských zásahů a rozsahu opravy při opravách vozů v dílnách pro opravu vozidel. Nevýhodou podvozků Y25 a obdobných jsou vyšší vodící síly na dvojkolí v oblouku, vzhledem k způsobu vedení dvojkolí a tím vyšší opotřebování dvojkolí do okolku.
Jedině u vozů Na 67 sk. rumunské produkce s podvozky Y25Cs a dvojkolím 409, kterých měly k 31.12.1996 ve stavu ČD 1119, došlo v provozu k hromadném odstavování vozů z důvodů závad na podvozcích. Tyto závady jsou ve většině případů trhliny na rámu podvozku a příčinou jsou nekvalitně provedeny svary. U části vozů byla provedena výměna rámů. U ostatních vozů se vyskytovaly pouze dílčí nedostatky u prvních podvozků Y25Cs jejich zesílené provedení Rs je  provozně spolehlivé.
Varianty podvozků Y25 používaných pod vozy ČD
Typ podvozku Max.hmotnost
na nápravu (t)
Max. rychlost
v zatíženém stavu (km.h-1)
Brzdové zdrže Snímač zatížení
DAKO-SL 2
Brzdové přístroje
zabudované v podvozku
Y 25 Cs 20 100 jednošpalíková ne ne
Y 25 Css 20 120 dvoušpalíková ano ne
Y 25 Rs 20 100 jednošpalíková je možno zabudovat ne
Y 25 Rss 20 120 dvoušpalíková ano ne
Y 25 Rsi 20 100 jednošpalíková je možno zabudovat 1x brzdový válec 12",
stavěč zdrží
Y 25 Rssi 20 120 dvoušpalíkové ano 2x brzdový válec 12",
stavěč zdrží
Y 25 Lsd 22,5 100 dvoušpalíkové je možno zabudovat ne
Y 25 Lsdi 22,5 100 dvoušpalíkové je možno zabudovat 1x brzdový válec 12",
stavěč zdrží
Y 25 Lssd 22,5 120 dvoušpalíkové ano ne
Podvozky typu Y prošly do typu Y25 k dnešním dnům dlouhým vývojem, zejména ve své mateřské zemi Francii. Pod vozy se objevují různé modifikace Y27, Y33...Maximální rychlost nákladních vlaků stoupá a tomu se přizpůsobuje i konstrukce podvozků. Ve Francii je často používán místo svařovaného rámu, rám z ocelolitiny, rámy bez čelníků, pouze s vnitřním obrzděním. Podvozek Y25Lss z Vagónky Poprad má použit čelník trubkový a je vybaven dvěmi jednotkami kotoučové brzdy DAKO BK 10 R22 a vnitřním obrzděním zdržemi s válcem 8".

y25cs.jpg (19361 bytes)

y25lss.jpg (15725 bytes)

Podvozek Y25Cs z produkce Vagónky Poprad, nápravový tlak 20 t, rychlost 100 km/h Podvozek Y25Lss s kotoučovou i špalíkovou brzdou a snímačem zatížení z VP, nápravový tlak 22,5 t a rychlost 120 km/h

y27ldm.jpg (28024 bytes)

y33am.jpg (26795 bytes)

Podvozek Y27LDm francouzské firmy SAMBRE et MEUSE s rámem z ocelolitiny a snímačem zatížení RLV, obrzděný vždy dvěma kotouči na nápravě, pro rychlost 140 km/h při 18 tunách na nápravu. Podvozek Y33Am
francouzské firmy SAMBRE et MEUSE s rámem z ocelolitiny, snímačem zatížení, obrzdění vnitřními špalky,
Vmax 140 km/h při 14 tunách na nápravu.

y25lsd1.jpg (25246 bytes)

treci_tlumic.gif (9610 bytes)

Podvozek Y25Lsd1 z ČKD Kutná Hora Řez třecím tlumičem podvozku Y25 Lsd1
Podvozek Y25Lss typ 9-845 z Vagónky Poprad (Tatravagónky a.s. Poprad) je dvounápravový podvozek pro nákladní vozy pro rychlost 120 km/h při 22,5 tunách na nápravu. Tomu odpovídá i brzdová výbava se dvěma jednotkami kotoučové brzdy a čtyřmi jednotkami špalíkové brzdy. Podvozek má dvojkolí 428 s úpravou nápravy pro nalisování brzdových kotoučů s průměrem 590 mm. Na základě zkoušek byl schválen pro použití pod vozy ČD technickými podmínkami TP-197/94.
Podvozky s označením Y33 jsou určeny pro vozy se sníženou výškou podlahy, jsou vybaveny dvojkolím o průměru 840 mm a výška středu otočného čepu je např u podvozků z Tatravagónky Poprad 755 mm oproti  925 mm u podvozků Y25 s dvojkolím o průměru kola 920 mm, u podvozků Y33G firmy ARBEL FAUVET RAIL/Douai je průměr kol 730 mm a výška středu otočného čepu 700 mm.
Další vývoj Vagónky Poprad (Tatravagónka a.s. Poprad) a Rail Projectu Poprad pro zabezpečení zvyšování rychlosti nákladních vlaků vedl k vývoji podvozků Y37VR a Y37VVR. Podvozek Y37VR s dvojkolím 431 z ŽDB je určen pro rychlost 140 km/h a nápravové zatížení 18 tun, je vybaven vždy dvěmi brzdovými kotouči na nápravě. Podvozek Y37VVR je vybaven dvojkolím 431.1 opět z ŽDB se třemi brzdovými kotouči na nápravě. Svými parametry vyhovuje maximální rychlosti 160 km/h při nápravovém zatížení 16 tun. Oba podvozky mají schválené technické podmínky ČD. Je ale otázkou kdy se s obdobnými podvozky setkáme pod vozy ČD.
Samostatnou kapitolou jsou podvozky Y25 upravené pro provoz pod kombinovanými nadstavbami KOMBIRAIL pro železniční a silniční přepravu.
Výkresy podvozků z prospektů Tatravagónky Poprad ve formátu *.tif - Y25Lss - Y33 - Y37VR - Y37VRR - ke stáhnutí.

Literatura :
Vyhláška UIC510-1
Předpis ČD V98/50 pro opravu podvozků Y25Cs a Rs
Sborník z 1. vědecké konference Dopravní fakulty Jana Pernera
Güterwagen Correspondenz 32/1993 a 38 a 39/94
Reklamní materiály Vagónky Poprad