Czech Raildays 2004
poslední aktualizace 18.6.2004
  Na návštěvu zavítal ze zkoušek prototyp Dm12 pro finské železnice
Ve dnech 15.-17.6.2004 proběhla v Ostravě opět výstava Czech Raildays, tentokrát 2004. Opět se zde sešel odborný lid, fandové. Mimo jiné se také hodovalo a odborně radilo. Firmám většinou vystavené exponnáty sloužily jen jako kulisy k obchodním jednáním.
Na obchodním jednání není většinou nic pěkného k vidění, tak tedy alespoň pár fotgorafií vystavených exponátů.
Lokomotiva 124.601-6 používaná na Zkušebním okruhu, v Česku jediná se zab. systémem ECTS
Lokomotivy Dispoloku Siemens ES 64 U2 a ES 64 F4
Firma OKD Doprava vystavovala opravený, dnes již historický vůz LH40 pro přepravu hlušiny na stavbu dálnice
Poměrně značný zájem a občas i kritické výroky vzbuzovala souprava jednotky řady 680 pro ČD
U některých pochybnosti vzbuzující, ne zrovna jednoduché spojení dvou dílů jednotky
Kolorit doplňoval Salón Aza 1-0080, zde prezentován originálními díly servisu vozu
Je po výstavě a obě lokomotivy Dispoloku se stěhují do DKV Ostrava
Za radostného přihlížení redaktorů Železničního magazínu, velkých kritiků ČD a obdivatelů těchto lokomotiv
A tak je za námi další, přes mnohé nedostatky, největší "shromáždění" železniční techniky a odborného lidu v Česku. Je otázkou zda má smysl toto "shromáždění" na Českém malém železničním trhu pořádat každý rok.