Lokomotivní řada 310.3 k.k.St.B.
poslední aktualizace 25.11.1999
16 044 - 310 305 - S11.1305 - Pn 12-18 ve výtopně Wien Ost (1942) Brotanův kotel

310_305.jpg (28640 bytes)

brotan.jpg (35687 bytes)

310_300.gif (23013 bytes)

V roce 1916 se již plně projevovaly následky válečného konfliktu první světové války, jejím důsledkem byl i nedostatek mědi, což se negativně projevovalo ve výrobě lokomotiv - hledaly se náhrady měděných topenišť. Jedním z řešení byla náhrada měděného topeniště kotlem systému Brotan - ocelovým (počátkem století ještě nebylo rozvinuto svařování tak, aby bylo možné vyrábět ocelová topeniště, kotel Brotan se vyráběl zaválcováním Mannesmannových trubek, tedy technologii již zvládnutou). A tak byla zahájena v roce 1916 výroba podle objednávky z roku 1915 na 10 lokomotiv, které byly vyrobeny jako řada 310.3 s Brotanovým kotlem. Jejich výroba se protáhla do roku 1918 a BBÖ je odmítly převzít (i když již měly v číslovacím schématu přiděleny čísla) a tak se nakonec lokomotivce Florisdorf podařilo všechny lokomotivy prodat jinam - 3 lokomotivy PKP a 7 lokomotiv Preußischen Staatsbahnen, které je obratem prodaly PKP, kde jezdily pod označením Pn12-13 až 22. V období druhé světové války byly postupně převzaty DR jako řada 16. Lokomotivy 16.066, 16.067 a 16.044 byly předány v roce 1948 do SSSR.
Prameny :  Technische Mitteilungunen der k.k.Österreichischen Staatsbahnen
                 Atlasy lokomotiv
                 Bahn im Bild 57 - Die österreichische Reihe 16
                 časopisy Dráha, Železničář