Představení vozidel KŽC v Krnově
poslední aktualizace 24.3.2007

Dne 24.3.2007 byla v prostorách firmy Olpas Moravia, s.r.o. představena nová vozidla "KŽC", která byla v firmou Olpas Moravia opravena, případně i nově nalakována. Nejzajímavější na celé akci bylo představení bývalé slovenské 851 008 nyní M 286.1008, která byla odkoupena v rámci prodeje více vozidel původně Železniční spoločnosti přes prostředníka k různým vlastníkům v ČR. V areálu byla mimo představené M286.1008 k vidění i například 851 006-8 ještě se znaky původního majitele, dnes vlastněna firmou Olpas Moravia. Po zprovoznění bude jezdit jako najatá u "KŽC" - tedy asi KŽC, s.r.o. nebo KŽC Doprava, s.r.o. - nikoliv KŽC občanské združení.
Samozřejmě každý počin vedoucí k záchraně železničních vozidel, které v dnešní přegumokolované době nemají příliš na růžích ustláno a jejich rozumné využití, je třeba ocenit. Se všemi vozidly se tedy budeme moci setkávat na různých akcích pořádaných firmami "KŽC".
Nemůžu si odpustit poznámku, že tvrdým oříškem všech uvádění vozidel do "historických" podob je popis vozidla. I zde si představená vozidla nesla směs popisů z různých časových období s mnohdy dosti odlišnými velikostmi a typy písem od dobové skutečnosti.

M 262.0124, s provedenou opravou laku

Železničná spoločnost neprodávala pouze motorové vozy, ale i přívěsné - zde Balm 5-0796, umytý a s částečně historickými popisy

Dalšími přívěsným vozem byl Balm 5257 opatřený novým lakem a směsí "historizujících" popisů
A největší hvězda vozidel "KŽC" motorový vůz M 286.1008
Dalším vozidlem čekajícím v areálu vleček "Strojosvit" na svůj čas, je i 850 006-8 dnes v majetku firmy Olpas Moravia
Na vlečku Olpas-Strojosvit dopravil návštěvníky motorový vůz M 131.1454 z majetku firmy Olpas Moravia