Lokomotivní řada ČSD T478.1
Ověřovací série a sériová výroba
Barevné řešení ověřovací série T478.1003-1006 a T478.1007, první série T478.1008-1030 a druhé série T478.1031-1091

Spokojenost Ministerstva dopravy s výsledky prototypových zkoušek a tlak tehdejších stranických orgánů KSČ na řešení státního komplexního úkolu - "Motorizace železnic" zajistil, že již na začátku zkušebního provozu prototypů byla objednána ověřovací série. Bylo objednáno 5 lokomotiv jako řada T479.0 (předpoklad dosažení hmotnosti jako u prototypů - 78,8 tun u vyzbrojené lokomotivy), požadovaný termín dodání do konce roku 1966. V létě 1965 je objednávka změněna zpět na T478.1 s váhou 72 tun+ 3 %. Zároveň je objednána první série v počtu 85 kusů na rok 1967. Mělo to, ale jednu podmínku - schválení technických podmínek mělo proběhnout po schválení prototypů - vše se točilo kolem hmotnosti lokomotivy, která přece jenom vyšla na československé poměry těžká.

T478.1003 na fotografii ČKD Při setkání ve vršovickém depu (z časopisu Železnice)
Konstrukce lokomotivy prodělala odtučňovací kúru a 1.dubna 1966 probíhá schvalovací řízení, které na základě úspěšného zkušebního provozu prototypů doporučilo schválit prototypy, technické podmínky a sériovou výkresovou dokumentaci, ve které již byly realizovány konstrukční úpravy pro snížení hmotnosti lokomotivy včetně změn, které zajistily rovnoměrné rozložení hmotnosti lokomotivy v příčném i podélném směru. Následovalo objednání druhé série v počtu 130 lokomotiv pro rok 1968. V prosinci 1966 je vyrobena ověřovací série T478.1003 - 1007, vyrobené lokomotivy jsou předány do depa Praha Vršovice. V druhé polovině roku 1967 je dodávána první série a zároveň objednána série třetí v počtu 90 lokomotiv v letech 1969 -70, zde již dochází ke změně - je požadována dodávka bez parních generátorů. Rovněž je upravena objednávka druhé série na 49 lokomotiv bez parního generátoru PG500. Tento počet byl na žádost ČKD upraven z výrobních důvodů na 52. Lokomotivy měly být vyrobeny s označením shodnou řadou T478.1.
T478.1 třetí série jako 749.178 v Opavě v roce 1995 Třetí série jako 749.222 v Opavě
V druhé polovině roku 1968 již běží výroba druhé série a teprve 20.11.1968 se MD rozhodlo, pro snadné odlišení lokomotiv bez parního generátoru, označit je řadou T478.2. Jejich výroba pak pokračovala do konce roku 1969. Ani pro třetí sérii nebyly požadavky MD definitivní a před zahájení výroby třetí série se několikrát měnily. Nakonec došlo k ustálení na počtech 60 lokomotiv řady T478.1 a 30 lokomotiv T478.2. U lokomotiv třetí série došlo k markantnímu odlišení od předchozích - zmizelo klasické chrochtání šestiválce vrtání 310 - byl dosazen tlumič výfuku. Poslední stroje T478.1 z třetí série byly dodávány až do května 1971 již prakticky souběžně s výrobou ověřovací série nové lokomotivní řady T478.3 s motorem K12 V 230 DR. Ještě v dobách využívání parního generátoru PG500 došlo k dodatečnému vybavení devíti lokomotiv T478.2 parním generátorem a byly označeny T478.1231 - 1239. Lokomotivy T478.1 a 2 získaly za dobu dlouhého provozu mnoho přezdívek více či méně rozšířených, alespoň pár si zaslouží připomenout - zamračená, bardotka, cecula.....
751.314 v Lipové Lázních (1997) 749.256 v Moravském Berouně (1998)

Přehled vyrobených lokomotiv
Série, Typ
Tovární číslo
Počet
Inventární číslo ČSD
Rok výroby
Prototypy
6436, 6437
2
T478.1001, 1002
1964
Ověrovací serie
6708 - 6712
5
T478.1003 - 1007
1966
I.série
7013 - 7097
85
T478.1008 - 1092
1967
II.série, T478.1
7290 - 7367
78
T478.1093 - 1170
1968 - 1969
II.série, T478.2
7368 - 7419
52
T478.2001 - 2052
1969
III.série, T478.2
7633 - 7662
30
T478.2053 - 2082
1970
III.série, T478.1
7663 - 7722
60
T478.1171 - 1230
1970 - 1971
Barevné řešení poslední série T478.1092-1230, první a druhý "unifikovaný" nátěr a jedna z mnoha současných barevných mutací
Popis technických odlišností jednotlivých sérií :
Ověřovací série:
Jak již bylo uvedeno v textu výše, největší problém byl s překročenou hmotností lokomotiv. Byl vylehčen rám podvozku, kyvná ramena a hlavní lokomotivní rám. Došlo na vylehčování i takových dílů jako kolo ruční brzdy. Bylo změněno uložení nádrže - otočení a posunutí pro zajištění rovnoměrného rozložení hmotnosti na oba podvozky při změnách zásob provozních hmot. Motorgenerátor byl vyosen 50 mm na levou stranu lokomotivy, tím se těžiště lokomotivy posunulo do osy (u prototypů rozdíl až 2700 kg mezi pravou a levou stranou). Byl překonstruován chladící systém nyní již s hydrostatickými pohony - nyní tři vývody na střechu, místo dvou a vodorovné žaluzie na bočnici - prototypy měly svislé. Kabiny jsou laminátové, zůstalo umístění písečníku v představku jako u prototypů. T478.1007 měla již zkušebně bočnici v dolní části s prolisy.
I. série:
Pojezd a hnací ústrojí beze změny. Kabiny jsou nově tvarově řešeny, jinak je připevněn reflektor. Písečníky jsou přemístěny do boků hlavního rámu. Nově jsou řešeny filtry vstupu vzduchu do strojovny. Tabulky jsou již smaltované, u prvních nejprve pouze stříkané později nahrazeny tabulkou. Dosazen brzdič DAKO-BS 2.
Čelo a bokorys T478.1 II. série
(Tomáš Obermajer)
II. série:
Nejpodstatnější změnou je náhrada dvou vzduchojemů po 500 litrech jedním o průměru 700 mm s objemem 1000 litrů. Lokomotivy mají již z výroby provedenou přípravu pro montáž tlumiče výfuku. Na čelech jsou montovány stupačky a madla pro posunovače. Tabulky s číslem jsou odlévané. Nárazníky již nejsou kulaté, ale s rozšířeným talířem (jako u nákladní vozů). U lokomotiv T478.2 je provedena příprava pro montáž parního generátoru a nádrž je propojena s možností čerpat 5000 litrů nafty.
III. série:
U lokomotiv III. série je již z výroby montován tlumič výfuku a tudíž pozor, změna zvuku. Bočnice mají prolisy v celé ploše - 12 prolisů. Tabulky se přesunuly do dolní části bočnice.

Následně lokomotivy procházely, jak již bylo zvykem, velkým množstvím změn. Některé jsou jednotné pro všechny - stupačky a madla pro posunovače, ale mnohé byly prováděny nejednotně. Dnes je tedy téměř každá lokomotiva "originál", podle toho kterými dílnami prošla a na co v dané chvíli byly prostředky.
Pohled na stanoviště strojvedoucího (P.Ježek) Strojovna - v popředí kompresor a za ním trakční generátor (P.Ježek)

váha vyzbrojené lokomotivy 72 tun + 3% turbodmychadlo PDH 50 V
nápravový tlak 18 tun + 3% cize buzené trakční dynamo TD 802
naftový motor K 6 S 310 DR trvalý výkon trakčního dynama 980 kW
výkon 1100 kW (1500 k)/775 ot. za min. trakční motory TE 005
zdvih válce 360 mm trvalý výkon trakčního motoru 245 kW
průměr válce 310 mm maximální rychlost 100 km/h
zdvihový objem motoru 163,2 litru maximální tažná síla 18 tun
 
Schéma lokomotivy
1 - hlavní rám
2 , 3 - podvozky
4 - dieselový motor K 6 S 310 DR
5 - hlavní generátor
6 - budící a pomocné dynamo
7 - kompresor
8 - hydrostat. pohon chaldících ventilátorů
9 - ventilátory
10 - ventilátor chlazení trakčního motoru
11 - trakční motor
12 - řídící kontrolér
13 - ruční brzda
14 - hlavní vzduchojemy
15 - palivová nádrž
16 - bateriová skříň
17 - rozvodová skříň
18 - parní generátor
Korefův zátěžový diagram pro lokomotivu T478.1

V levé části diagramu je nakreslen průběh tažné siíly lokomotivy na háku Fh (kp) na vodorovné přímé trati v závislosti na rychlosti V (km/h) - vodorovná osa.

V pravé části dvě soustavy přímek vyjadřující změnu zátěže vlaku v závislosti na rychlosti a stoupání.
Na vodorovné ose je zátěž vlaku v tunách, na svislé ose rychlost vlaku v km/h.
Přímky označující rychlost čárkované jsou pro nákladní soupravu a plné pro osobní.