e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Nákladní vozy ČD
poslední aktualizace  14.12.1999
Přehled stavu nákladních vozů v majetku ČD k 1.1.1999
Vysvětlení k používání konstrukčních skupin
Mezinárodní číselné označení nákladních vozů
Galerie nákladních vozů :    <1>  <2>  <3>  <4>  <5>
K 31.12.1996 měly České dráhy ve stavu (v svém majetku, nejsou zde zahrnuty vozy v majetku jiných firem) 60 823 nákladních vozů, které podědily jako nástupnická správa ČSD. Dnes je jich možná o něco méně, ale stále vysoko nad potřeby Českých drah. Jejich skladba je pro potřeby moderní železnice nevhodná a vzhledem ke křížovému finacování ztrátové osobní dopravy, která plní "státní objednávku" bez ohledu na její ztrátovost, nemají České dráhy finanční prostředky na nákup, případně modernizaci větší části svého beznadějně zastarávajícího vozového parku. V čase kdy průměrné stáří železničních nákladních vozů ČD se pohybuje okolo 19 let je situace kritická a vyžaduje razantní rozhodnutí (u některých řad vozů je stáří nad 25 let).
Stáří okolo 35 - 40 let se považuje za optimální životnost nákladního vozu. Zhruba uprostřed životnosti bývá již morálně a technicky zastaralý a proto prodělá omlazovací kůru generální opravou, spojenou případně s modernizací (technicky to znamená úplné odstrojení vozu, otryskání skříně a spodku na základní materiál, oprava pojezdu, brzdy vždy spojená s generálkou dané části vozu a úplná obnova nátěrového systému podle schváleného nátěrového postupu dané železniční správy). Toto není sen, ale realita železničních správ, které mají  k finacování jiné nástroje, či jiný vztah k státu.
V současnosti do provozuschopnosti nákladních vozů ČD zasahuje ještě problematika používání podvozků 26-2.8. Tyto podvozky, které nyní procházejí rozsáhlými zkouškami u VÚŽ (Výzkumného ústavu železničního), konstrukčně vycházejí z let po druhé světové válce a z pohledu dnešního, nebyly nikdy pevnostně počítány a zkoušeny, jejich vývoj proběhl pouze na základě provozních zkušeností. V konfrontaci s vyhláškou UIC 432 nevyhovují pro mezinárodní provoz. Nynější zkoušky mají prokázat za jakých podmínek je možné jejich provoz alespoň na rastr (dohoda s konkrétními železničními zprávami o povolení k provozu - dnes například vozy Uacs/Raj) zachovat. Otázkou zůstává zda to bude 20 tun na nápravu nebo méně, což by použitelnost vozů vybavených těmito podvozky silně omezilo. V uváděném přehledu nákladních vozů ČD rozeznáte vozy s podvozky 26-2.8 podle konstrukčních skupin - 10,11. Konstrukční skupina 51 a vyšší přísluší k vozům s podvozky Y25, které podmínky UIC splňují.
U dvounápravových vozů jsou z pohledu UIC problematické, pro své chodové vlastnosti, vozy s rozvorem náprav pod
8 metrů. Což jsou mimo jiné i nově dodávané vozy řady Tdns z Vagónky Česká Lípa koncernu Bombardier Transportation s rozvorem pouze 6 metrů.
Předpokládám doplnit tuto stránku o rozsáhlejší popis nákladních vozů ČD a jejich konstrukčních dílů (podvozky Y25).

wa_okd_1.jpg (34639 bytes)

ZACS_DIAMO.jpg (31360 bytes)

Vůz řady Wa 10 sk. v majetku OKD Doprava a.s. Cisterna Zacs, majitel DIAMO
Soukromé vozy zařazené u ČD
Mimo nákladních vozů v majetku ČD jezdí v Česku pod "hlavičkou" ČD ještě asi 10 600 tzv. P - vozů. Jsou to vozy v majetku firem, které si tyto vozy nechaly za příslušný poplatek zařadit u železniční správy ČD. Patří mezi ně například všechny vozy pro přepravu cementu Uacs/Raj všech tří typů atd. Z firem provozujících dopravu patří k největším majitelům P-vozů OKD Doprava a.s. Mezi majiteli soukromých vozů došlo k malému nárůstu stavu, ale jen minimálně nákupem nových vozů spíše se jednalo o dovoz starších vozů včetně schválení typu příslušného vozu na DÚ (Drážní úřad) a jejich oprava v autorizované opravně v Česku - například vozy Fals-z OKD Doprava a.s. a Trasportservis Beroun ze Slovinska. K raritám mezi vozy zařazenými pod ČD patří i 40 nových vozů německé firmy VTG (25000 vozů zařazených u DB) řady Uanoos a Uacns z Tatravagónky Poprad vyrobených roku 1995.
Mimo P-vozy zařazené u ČD používají firmy podnikající na území Česka ještě asi dalších 3000 - 4000 nákladních vozů zařazených u cizích železničních správ, které jsou jako P-vozy pronajaty těmto firmám. Nejvíce je jich pod "hlavičkou" DB a SNCF.
Pro porovnání vývoj parku nákladních vozů DB (DB Cargo)
Rok Stav na začátku roku Nákup Rušení Stav na konci roku
1994       195 760
1997 155530 2230 21760 136000
1998 136000 3180 11060 128120
1999 128120 2470 7980 122610
2000 122610 2200 6700 118110
2001 118110 2050 4830 115330
2002 115330 1950 4790 112490
1997-2002   +14080 -57120  
Odhad 2007 107320     106220

Mezi nakupované vozy a plánované nákupy vozů od roku 1997 patří :
 • Hbbill - 1800 vozů s délkou 17,25 m s odsuvnými stěnami a izolovanou střechou
 • Tamn - 1000 vozů pro přepravu sypkých materiálů s ochranou před povětrnostními vlivy
 • Tanoo - 1000 velkoprostorových vozů pro přepravu sypkých materiálů s ochranou před povětrnostními vlivy s vysypávaním mezi koleje - přeprava vápence
 • Tal - 300 vozů, výsypný vůz s vyprazdňováním do stran
 • Fan - 1618 vozů
 • Ea - 900 vozů pro přepravu šrotu
 • Fa(a)l - 1070 Fal, Faal,, 400 Falns,, 470 Faals - vše pro IKTE - inovace v přepravě uhlí
 • K, Kb - 600 vozů jako doplnění parku plošinových vozů
 • R - 1350 - v tom je 150 ne RIV vozů Rbns s délkou 25 m, 400 Rns.....
 • Ri - 700 vozů  Rins s bočními klanicemi
 • Shi - 300 Shimmns-t pro přepravu plechu s plachtovým krytem
 • Sa - 600 Salmmnps pro hutní výrobky
 • Lae 700 vozů pro přpepravu automobilů
Z uvedených nákupů je vidět cílevědomé budování parku moderních vozů zejména v oblastech přprav, kde má železniční přeprava své přednosti - hramadná přeprav sypkých hmot (uhlí, štěrk, vápenec...), přprava objemných a hmotných zásilek, ale i vozy Hbbill jako jasná konkurence a alternativa kamionové přepravy.