Železniční dílny v Moravské Ostravě - Přívoze
lok1.gif (4392 bytes)
Vznik dílen - dílny KFNB Moravská Ostrava
Rozvoj dílen v letech 1853 - 1874
Rozšíření dílen v letech 1874 - 1898
Výstavba na přelomu století
Zestátnění dílen - dílny ve správě k.k.St.B.
Dílny ve správě ČSD 1918 - 1938
Období druhé světové války
Dílny, ŽOS... 1945 - 1992
Privatizace železničního opravárenství                   připravuji
Stoletá voda v dílnách - 8.7.1997
Přednostové, ředitelé, náčelníci ...
Nákladní vozy KFNB
Nákladní vůz KFNB řady G
r_kfnb5.gif