Železniční dílny v Moravské Ostravě - Přívoze
Severní dráha Ferdinandova aktualiazce 2.4.2021
Vznik dílen v Ostravě - dílny KFNB Moravská Ostrava aktualizace 2.4.2021
Rozvoj dílen v letech 1853 - 1874 aktualizace 2.4.2021
Rozšíření dílen v letech 1874 - 1898

První železniční technika na tratích Severní dráhy císaře Ferdinanda

Výstavba na přelomu století
Zestátnění dílen - dílny ve správě k.k.St.B.
Dílny ve správě ČSD 1918 - 1938
Období druhé světové války
Dílny, ŽOS... 1945 - 1992
Privatizace železničního opravárenství                    
Stoletá voda v dílnách - 8.7.1997
Přednostové, ředitelé, náčelníci ...
Nákladní vozy KFNB
Nákladní vůz KFNB řady G